ورود
ثبت نام
ورود به حساب
ایمیل یا رمزعبور اشتباه است!
شما با موفقیت به لیست خبرنامه اضافه شدید!
رمز عبور با تکرار رمز عبور برابر نیست !
پست الکترونیک شما قبلا ثبت شده است!
این ایمیل قبلا ثبت شده است!
رمزعبور با تکرارش برابر نیست!
فرصت استفاده از این لینک تمام شده است!
رمزعبور شما با موفقیت تغییر کرد!
ثبت نام با موفقیت انجام شد!
ایمیل بازبازگردانی گردانی با موفقیت برای شما ارسال شد!
ایمیل شما با موفقیت ارسال شد!
بازگردانی رمزعبور
بازگردانی رمزعبور
حساب خود را بسازید


انتخاب شعبه

سه شنبه 10 مرداد 1396
علت کندی سرعت اینترنت مرداد96

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی اطلاعیه ای دلیل رسمی مشکلات یاد شده را شرح داده و اعلام نموده قطعی مسیرهای ارتباطی ترکیه و باب المندب که از طریق آنها اینترنت ایران تامین می شده عامل اصلی مسئله ی پیش آمده هستند.

این وزارتخانه می افزاید علاوه بر ایران قطعی مسیرهای مذکور منجر به ایجاد اختلال در ارتباطات برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز شده و شرکت ارتباطات زیر ساخت و سایر شرکت های بین الملل به جد در تلاش هستند تا نقصان موجود را در کمترین زمان ممکن و از طریق برقراری مسیرهای پشتیبان برطرف نمایند.

نویسنده Administrator